top of page

Educació  Secundària

En aquesta etapa treballem els elements bàsics de la cultura referits als àmbits humanístic, artístic, científic i tecnològic, així com la formació emocional i en valors desenvolupant en els nostres alumnes un esperit crític que els prepara per a la vida.

CARACTERÍSTIQUES DE L'ETAPA

1. Aprenentatge per competències.

2. Atenció a la diversitat.

3. En les nostres classes els alumnes són copartícips del seu propi procés d'aprenentatge on el professor és guia i acompanyant de l'alumne.

4. Relació pròxima amb els nostres alumnes.

5. El professorat està en contínua actualització de la seva formació.

6. Formació integral posant esforç a educar en les virtuts sòlides el cor de la joventut, “ensenyant-los a conèixer i estimar a Déu”.

7. Contribuïm al fet que els nostres alumnes prenguin consciència de les seves responsabilitats com a ciutadans del món en les dues dimensions: solidària i mediambiental

WhatsApp%20Image%202019-07-18%20at%2000.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

  • Educació en Valors - 1r., 2n., 3r., 4t.

  • Taller d'expressió corporal 1 - 1r.

  • Taller d'expressió corporal 2 - 2n.

  • Taller d'expressió corporal 3 - 3r., 4t.

  • Taller d'informàtica ESO 1 - 1r., 2n.

  • Taller d'informàtica ESO 2 - 3r., 4t.

bottom of page