top of page

Educació  Primària

En el nostre col·legi, l'Educació Primària té com a finalitat proporcionar una educació que permeti afermar el desenvolupament òptim d'habilitats bàsiques per a garantir una formació integral de la persona. Per això la nostra proposta de treball es basa en l'adquisició de la capacitat de pensament crític, desenvolupament de l'expressió oral i comprensió, la lectura, l'escriptura i el càlcul a més del desenvolupament de les habilitats de convivència i de la creativitat.

CARACTERÍSTIQUES DE L'ETAPA

1. Ser persona. Partim de descobrir i potenciar les possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i acceptar les seves pròpies qualitats i limitacions.

2. Convivència. Treballem pel creixement de la dimensió social del nostre alumnat com un aspecte bàsic del seu desenvolupament integral.

3. Créixer en les virtuts cristianes . Fonamentem el nostre treball en un ambient que ofereixi un lloc privilegiat on es treballi el desenvolupament dels valors de la família, cooperació i solidaritat.

4. Aprendre a aprendre. Treballem l'aprenentatge autònom afavorint la seva evolució personal i la confiança en les seves pròpies aptituds.

5. Atenció a la diversitat. Atenem les necessitats de cada alumne de manera individualitzada. Aquestes mesures generals impliquen tant actuacions preventives i de detecció primerenca de necessitats, com a actuacions d'intervenció dirigides a tot l'alumnat.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

  • Educació en Valors.

  • Hort escolar.

  • Taller de Llengües.

  • Taller d'Experiments.

  • Taller de Raonament.

  • Informàtica.

  • Consciència Fonològica.

SOBRE NOSALTRES

El col.legi Sagrat Cor de Jesús és un centre concertat de les HH. Franciscanas de los Sagrados Corazones que ofereix les etapes educatives de segon cicle d'Infantil, Primària i Secundària

PROJECTE EDUCATIU

LEGAL

Contacte

                         C/. La Coma, 21, 08301 , Mataró

Tel: 93 790 19 45

                            E-mail: a8021028@centres.xtec.es

bottom of page