top of page

Educació  Primària

En el nostre col·legi, l'Educació Primària té com a finalitat proporcionar una educació que permeti afermar el desenvolupament òptim d'habilitats bàsiques per a garantir una formació integral de la persona. Per això la nostra proposta de treball es basa en l'adquisició de la capacitat de pensament crític, desenvolupament de l'expressió oral i comprensió, la lectura, l'escriptura i el càlcul a més del desenvolupament de les habilitats de convivència i de la creativitat.

CARACTERÍSTIQUES DE L'ETAPA

1. Ser persona. Partim de descobrir i potenciar les possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i acceptar les seves pròpies qualitats i limitacions.

2. Convivència. Treballem pel creixement de la dimensió social del nostre alumnat com un aspecte bàsic del seu desenvolupament integral.

3. Créixer en les virtuts cristianes . Fonamentem el nostre treball en un ambient que ofereixi un lloc privilegiat on es treballi el desenvolupament dels valors de la família, cooperació i solidaritat.

4. Aprendre a aprendre. Treballem l'aprenentatge autònom afavorint la seva evolució personal i la confiança en les seves pròpies aptituds.

5. Atenció a la diversitat. Atenem les necessitats de cada alumne de manera individualitzada. Aquestes mesures generals impliquen tant actuacions preventives i de detecció primerenca de necessitats, com a actuacions d'intervenció dirigides a tot l'alumnat.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

  • Educació en Valors.

  • Taller de Raonament.

  • Taller d'informàtica

  • Experiments - 1r.

  • Hort escolar - 2n.

  • Taller d'Anglès 1 - 3r., 4t.

  • Taller d'Anglès 2 - 5è.

  • Taller d'Anglès 3 - 6è.

  • Consciència Fonològica - 1r., 2n.

  • Taller de lectura - 3r., 4t., 5è., 6è.

bottom of page