top of page

Educació Infantil

Sent l'Educació Infantil la primera etapa del sistema educatiu, té una especial funció per al desenvolupament integral del nen com a persona ja que contribueix al seu desenvolupament tant físic, com a afectiu, social i intel·lectual. És per això que tingui un identitat i característiques pròpies. Des del nostre treball en els primers anys tractem que el nostre alumnat es formi com a persona des de l'autoconeixement, creixent en un espai de pau i proximitat, i en un ambient preparat per al seu desenvolupament i fonamentat en les virtuts cristianes.

CARACTERÍSTIQUES DE L'ETAPA

L'escolarització s'inicia als tres anys. L'educació infantil és un cicle que engloba tres cursos: P-3, P-4 i P-5. Durant aquest cicle s'inicia els nens i nenes en l'escriptura i la lectura, i alhora aprenen les pautes bàsiques de comportament. Treballem totes les àrees de forma transversal a partir de llibres que inclouen fitxes i petits projectes centrats a potenciar les seves capacitats i a afavorir el desenvolupament de les intel.ligències múltiples. També li donem molta importància al desenvolupament de la consciència fonològica com a base per un bon aprenentatge de la lectoescriptura. Ho fem adaptant el mètode de l'Enriqueta Garriga. La gestió positiva de les emocions és la base que pretén potenciar estratègies d'educació emocional basades en el diàleg, la resolució de problemes, l'empatia...per tal de contribuir a promoure les capacitats intel.lectuals. El col·legi disposa d'un petit parc de sorra, on els més petits juguen i es diverteixen.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

IMG_20191029_114656.jpg
  • Educació en Valors.

  • Anglès.

  • "Els cuiners"

  • Taller d'Experiments

bottom of page