MATRÍCULA CURS 2020-2021

IMG_3061.jpg
20190523_084006.jpg

Preinscripció telemàtica

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

  • S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. 

  • Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud

  • Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Preinscripció presencial

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

  • Cal demanar cita prèvia a travès d'un formulari. CLICAR AQUÍ PER ACCEDIR 

  • Al centre ha de venir, preferiblement, solament una única persona

  • Si és possible portar guants, mascareta i bolígraf.

  • Si la persona que ha de presentar la sol·licitud de preinscripció pertany a un grup de especial vulnerabilitat, pot autoritzar a una altra persona a porta la sol·licitud i la documentació.