top of page

CONSELL ESCOLAR

El consell escolar és l’òrgan de govern representatiu dels diferents sectors (titular, professors, pares i personal de servei) que integren la comunitat educativa, i també és màxim òrgan de gestió del centre educatiu.

A la nostra escola es reuneix el Consell Escolar un cop cada trimestre.

Aquest curs es renovarà la meitat dels membres del consell escolar.

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

Directora Titular (President):

  • Gna. Maria del Carmen Ríos Domínguez

 

Representació Institució Titular:

  • Gna. Ma del Pilar Zamora Caro

  • Gna. Lucila Norberta Rubio Parra

 

Representació Professors:

  • Carme Tarragó i Roca

  • Elisabeth Estrada i Armengol

  • Esther Garcia Gironès

  • Custodia Gómez Salamanca

 

Representació Pares d’alumnes:

  • David Puerta del Amor

  • Laura de Tomás Gil

  • Estefanía Mora López

  • Celia Navarro Álvarez

 

Representació d’alumnes:

  • Heba Oulad Lahsan

  • Carla Trujillo Granados 

 

Representació Personal Adm. i Serveis:

  • Maria del Camen Solé Arañó

Representat de l'ajuntament:

  • Laura Ruiz Rodrgiuez

bottom of page