top of page
PROFES_edited.jpg

Història

EDUCAR ÉS UN ACTE D'AMOR

Educar és un acte d'amor; és donar vida, afirma el papa Francesc. Aquesta realitat la constatem en els nostres orígens com a Institut de Vida Consagrada.

A la fi del segle XIX, Mare Carmen del Nen Jesús escolta el clam dels pobres que commou el seu cor i surt a la trobada d'ells amb la millor eina que pot dignificar a la persona: la cultura.

Madre Carmen es posa a la feina per a acollir als seus “angelets”, com ella crida als nens, sense més recursos que la Divina Provisió procurant una formació de qualitat a les Germanes que anaven a estar al capdavant d'aquesta labor educativa; acollint a tot aquell que anomenava a la seva porta o sortint a la trobada del necessitat; obstinant-se a formar en les virtuts sòlides el cor de la joventut; buscant conrear en tot moment l'esperit de família; anhelant ensenyar a tots l'amor que Déu els té.

A mitjans del s.XIX i degut a la situació històrica del moment, les dones no tenien accès a l'educació. Davant d'aquesta mancança educativa es va crear una escola dominical que després es convertiria en una escola nocturna per a dones obreres. Serà així com arriben les Germanes Franciscanes a Mataró, per fer-se càrrec de l'escola.

Amb el temps i l'arribada cada vegada de més alumnes es va constituir el Patronat Escolar Obrer. A fi de donar una formació completa foren constituïdes Juntes, Associacions, Institucions, que, a l’estil d’aleshores i d’acord amb la doctrina social de l’Església, ajudaven a la promoció de la classe obrera. L’educació i la vivència cristiana ocupaven el centre d’aquesta formació. Tots els del Patronat i els del Col.legi participaven en tots els actes i hi col.laboraven.

 

L’any 1907, l’Escola fou consagrada al Cor de Jesús.

La Madre Carmen i també les Germanes varen entendre que havien de posar llur esforç en anunciar Jesucrist i en ajudar els més petits als ulls del món. I així ha estat sempre fins al dia d’avui.

bottom of page