AMPA

FAMÍLIES QUE SUMEN

ELS OBJECTIUS DE L'ASSOCIACIÓ

  • Col·labora en l'organització d'activitats complementàries i extraescolars, amb la intenció d'afavorir la formació integral dels alumnes.

  • Acull, representa i defensa els interessos del conjunt de les famílies que formen la Comunitat Educativa.

  • Ajuda a crear un ambient favorable i un suport social a l'escola.

  • Canalitza la seva participació corresponsable en els diversos òrgans col·legiats del Centre, especialment a través del Consell Escolar, on participa un membre designat per la Junta Directiva.

  • Col·labora amb la Titularitat del Centre i el Professorat del mateix dins d'un esperit cristià, en la tasca de promoure totes aquelles activitats d'ordre social, cultural, moral, artístic i recreatiu, per a aconseguir que l'educació sigui una obra conjunta.

  • Fomenta el diàleg i el canvi d'impressions entre les famílies, la direcció i el professorat del Centre.

  • Canalitzar els suggeriments i peticions dels pares per a aconseguir la major eficàcia del sistema educatiu, sense que en cap cas hi hagi ingerència en el règim intern o disciplinari del Col·legi.

cartell_lacoma_page-0001.jpg
IMG_4219.JPG

PREUS AMPA

1 FILL  ............................................................................................  30€

2 FILLS............................................................................................  50€

3 FILLS............................................................................................  70€

4 FILLS............................................................................................  80€

Dins aquest import va inclòs la beca madre Carmen que son 5 €

cartell_lacoma_page-0002.jpg

SOBRE NOSALTRES

El col.legi Sagrat Cor de Jesús és un centre concertat de les HH. Franciscanas de los Sagrados Corazones que ofereix les etapes educatives de segon cicle d'Infantil, Primària i Secundària

PROJECTE EDUCATIU

LEGAL

Contacte

                         C/. La Coma, 21, 08301 , Mataró

Tel: 93 790 19 45

                            E-mail: a8021028@centres.xtec.es