top of page

Aprendre en   Família

L'EDUCACIÓ

ALIANÇA ENTRE FAMÍLIA I ESCOLA

El punt de trobada entre els educadors i els pares és inqüestionable que són els fills. Són la nostra gran preocupació perquè ells no només són el futur ni el "mentrestant", en paraules de papa Francisco; ells són l'aquí i l'ara.

"L'educació necessita una gran aliança entre els pares i tots els educadors per proposar una vida plena, bona, rica en sentit, oberta a Déu, als altres i al món." Educar avui i demà, una passió que es renova. 2014. Congregació per a l'Educació Catòlica.

Per tot això, i seguint l'esperit de família que ens va llegar Madre Carmen, des del nostre Col·legi volem caminar i aprendre junts, família i Col·legi, en aquesta bonica tasca d'acompanyar als "nostres" nens i joves en l'aventura de la vida amb:

  • Moments que se centren en l'atenció individualitzada a través de les tutories.

  • Moments compartits: tutories conjuntes "tutor-famílies",  celebracions i trobades de fe, festes, activitats conjuntes amb els fills.

  • La nostra familiaritat

  • lla nostra formació cristiana

  • Un ambient de respecte, disciplina i bona educació

  • Moments per la Creativitat

  • Un espai d'assessorament psicopedagògic

  • Un alt nivell educatiu.

bottom of page