top of page

Aprendre en   Família

L'EDUCACIÓ

ALIANÇA ENTRE FAMÍLIA I ESCOLA

El punt de trobada entre els educadors i els pares és inqüestionable que són els fills. Són la nostra gran preocupació perquè ells no només són el futur ni el "mentrestant", en paraules de papa Francisco; ells són l'aquí i l'ara.

"L'educació necessita una gran aliança entre els pares i tots els educadors per proposar una vida plena, bona, rica en sentit, oberta a Déu, als altres i al món." Educar avui i demà, una passió que es renova. 2014. Congregació per a l'Educació Catòlica.

Per tot això, i seguint l'esperit de família que ens va llegar Madre Carmen, des del nostre Col·legi volem caminar i aprendre junts, família i Col·legi, en aquesta bonica tasca d'acompanyar als "nostres" nens i joves en l'aventura de la vida amb:

  • Moments que se centren en l'atenció individualitzada a través de les tutories.

  • Moments compartits: tutories conjuntes "tutor-famílies",  celebracions i trobades de fe, festes, activitats conjuntes amb els fills.

  • La nostra familiaritat

  • lla nostra formació cristiana

  • Un ambient de respecte, disciplina i bona educació

  • Moments per la Creativitat

  • Un espai d'assessorament psicopedagògic

  • Un alt nivell educatiu.

SOBRE NOSALTRES

El col.legi Sagrat Cor de Jesús és un centre concertat de les HH. Franciscanas de los Sagrados Corazones que ofereix les etapes educatives de segon cicle d'Infantil, Primària i Secundària

PROJECTE EDUCATIU

LEGAL

Contacte

                         C/. La Coma, 21, 08301 , Mataró

Tel: 93 790 19 45

                            E-mail: a8021028@centres.xtec.es

bottom of page